Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä:


WaterProf / akvaarioon.fi (myöhemmin pelkkä akvaarioon.fi)
Temmikatu 1 B, 15700 LAHTI
Y-tunnus 1976122-1
Puhelin 045 1208996

akvaarioon_email

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:


Petri Paulin
Temmikatu 1 B, 15700 LAHTI
Puhelin 045 1208996

akvaarioon_email

 

Rekisterin nimi:


akvaarioon.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:


Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin, tilausten toimittamiseen ja yrityksen omaan suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö:


Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:


Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinnumeron tarkastamista varten.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:


Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys ja hävittäminen


Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 15 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.
Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

 

Evästeiden käyttö


Käytämme evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään sähköisessä ja paperisessa muodossa. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

 

Tarkastusoikeus


Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 

Tietojen päivittäminen


Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan asiakastilillä. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Perinteinen näkymä